η βάπτιση της Δήμητρας

η προεπισκόπηση αυτή είναι private